Therapeutisch




Het doel van een therapeutische behandeling is op zoek gaan naar de oorzaak van de klachten en vervolgens deze klachten laten afnemen. Wij maken gebruik van onderstaande behandelingen.
Bel nu